ACTIVITAT 406

Troba la funció lineal paral·lela a f(x)=2x + 3, però que passa pel punt (4,6)

Comments are closed.