ACTIVITAT 414

Un comerciant té dues classes de cafè, el primer a 40 €/kg i la segon a 60 €/kg. Quants quilograms cal posar de cada classe de cafè per a obtenir 60 Kg de mescla a 50 €/kg ?

[problema de mescles]

Comments are closed.