ACTIVITAT 429

El vector PQ =(−4, 8) té l’origen en el punt P (6, −1).

Determina les coordenades de l’extrem Q i el mòdul d’aquest vector.

 

Comments are closed.