ACTIVITAT 433

Demostra que el triangle de vèrtexs els punts A(2 , 10), B (5 , 1) i C (8 , 2) és rectangle en B. Quant mesuren els altres dos angles del triangle?

Per a comprovar que el tringle és rectangle s’aplica el teorema de Pitàgores, també sagués pogut fer el producte escalar AB·BC = 3·3+(-9)·1 = 9 – 9 =0 per a demostrar que aquests vectors són perpendiculars.

 

Comments are closed.