ACTIVITAT 449

Calcula la suma dels 5 primers termes de la progressió aritmètica en la que a1 = 5 i d = –2.

 

Comments are closed.