ACTIVITAT 45

Dóna la solució en forma de desigualtat, interval i representació gràfica de la inequació de la imatge 45

Deixa una comentari