ACTIVITAT 454

Calcula el terme 24 de la progressió geomètrica  4, 12, 36, …

 

Comments are closed.