ACTIVITAT 47

La suma de n nombres naturals consecutius, presos a partir del 11 és 1715.

Troba el valor de n

Deixa una comentari