ACTIVITAT 473

Dos rectangles de costats 3 x 2, i 5 x 1, estan inscrits  en el triangle ABC. Quina és l’altura del triangle?

Comments are closed.