ACTIVITAT 475

Quatre cercles de radi 1 es tallen com en la figura. Quin és el perímetre de la zona acolorida?


Comments are closed.