ACTIVITAT 477

En una successió, 0 < a1 < 1. Per tot n ≥ 1 :

a2n = a2 · an + 1

a2n+1 = a2 · an – 2

Si es compleix que a7 = 2, quin és el valor de a2?


Comments are closed.