ACTIVITAT 48

Quants anys tarda a multiplicar-se per 10 un capital desconegut al 6% d’interès compost? 48

Deixa una comentari