ACTIVITAT 484

Un prisma hexagonal regular s’escapça tal com mostra la figura.

La cara superior es converteix en un altre hexàgon regular i les 6 cares rectangulars laterals es converteixen en 12 triangles isòsceles de dues mides diferents.

Quina fracció del volum del prisma original s’ha perdut?

Comments are closed.