ACTIVITAT 488

Una mosca vola des de Borriana a Londres (passant per París) i això suposa una distància aproximada de 2500 km. La mosca comença amb una velocitat inicial v0 = 1 m/s però és una mosca màgica i dobla la seva velocitat cada metre recorregut.
Doneu una estimació del temps aproximat que tardarà la mosca a acabar el viatge.

Comments are closed.