ACTIVITAT 491

Dos rectangles estan situats, com indica la figura, amb angles de 40º i 30º respecte a una recta.

Quina és la mesura de l’angle θ?

Comments are closed.