ACTIVITAT 497

La figura mostra un semicercle amb centre en el punt O. En coneixem dos angles, de 32º i 67º.
Quina mida té l’angle α?

Comments are closed.