ACTIVITAT 50

[PAAU 2004] El muntatge d’una atracció de fira consisteix en una anella horitzontal de 3 m de radi de la qual pengen cordes de 4m de longitud i a l’extrem de les quals hi ha una cadireta de massa 2 Kg. L’anella gira a una velocitat angular constant al voltant d’un eix vertical que passa pel seu centre.
a) Calculeu la velocitat angular de l’anella quan la corda forma un angle de 37º amb la vertical
b) En les condicions anteriors calculeu la tensió a la que està sotmesa la corda
c) Si la tensió màxima que pot suportar la corda és de 796 N i l’angle a la que gira l’atracció seguix sent 37º, quina és la massa màxima que pot tenir un usuari d’aquesta atracció? (g=9,8 m/s²)
50

Deixa una comentari