ACTIVITAT 519

A i B són dos punts d’una circumferència de centre M. El punt P és a la recta AM i la recta PB és tangent a la circumferència en el punt B. Les distàncies PA i MB són nombres enters i PB = PA + 6.

Quants valors diferents pot tenir el radi MB?

Comments are closed.