ACTIVITAT 54

[PAAU 1997] Una massa d’1 Kg. situada sobre una taula que no presenta fregament s’uneix a una altra massa de 4 Kg mitjançant una corda que passa per un forat fet al mig de la taula. El cos de 4 Kg està en repòs, mentre que el cos d’1 Kg descriu un moviment circular uniforme amb un radi de 0,1 m.
a) Feu un esquema amb les forces que actuen sobre cada cos i especifiqueu-hi les relacions entre elles.
b) Calculeu la velocitat amb què es mou el cos de massa 1 Kg.
c) Indiqueu quines són les acceleracions tangencials i normals del cos de massa 1 Kg.
54

Deixa una comentari