ACTIVITAT 595

El «triangle» de la figura està format per cercles tots ells del mateix radi r.

L’altura del «triangle» és 2.

Quina és la mesura del radi r?

Comments are closed.