ACTIVITAT 60

Un cos que es mou amb una velocitat de 5 m/s. Si de cop es trenca en dues parts iguals de manera que una d’elles es mou amb una velocitat de 2 m/s en la mateixa direcció i sentit que el cos original, quina serà la velocitat (en mòdul, direcció i sentit) de l’altra part?

Deixa una comentari