ACTIVITAT 61

[PAAU ] Dos patinadors A i B, amb la mateixa massa m= 40 Kg, estan en repòs sobre una pista horitzontal sense fregament apreciable. El patinador A llença a una velocitat horitzontal de 2 m/s una bola de massa 6 Kg que recull el patinador B
Calculeu la velocitat de cada patinador.
61

Deixa una comentari