ACTIVITAT 66

Fes la divisió de polinomis de la imatge
[NOTA: en el vídeo hi ha un error ‘mecànic’ en fer la divisió, quan es baixa el terme 6x, erròniament s’escriu -6x]
66

Deixa una comentari