ACTIVITAT 82

Simplifica l’operació de potències de la imatge 82

Deixa una comentari