ACTIVITAT 83

Simplifica l’operació de potències de la imatge 83

Deixa una comentari