ACTIVITAT 87

L’encarregat de pintar les línies d’un camp de futbol, que sabem que té una longitud de 100 m, s’equivoca i diu que mesura 102 m. El mateix encarregat mesura la taula on fa les barreges de pintura, que sabem que té una longitud de 2m, i diu que la seva longitud es de 2,2 m.
Es demana trobar l’error absolut i relatiu comès en cada mesura i comparar-los.
87

Deixa una comentari