ACTIVITAT 93

Dos ciclistes van l’un cap a l’altre a unes velocitats constants de 20 Km/h i 30 Km/h, des de dues ciutats separades per 90 Km. A quina distància de la sortida i al cap de quanta estona es trobaran?

[problema de moviment]

93

Deixa una comentari