ACTIVITAT 363

[IBO] Els processos independents A i B són tals que P(A)=0,4 i P(AUB)=0,88. Troba:

a) P(B)

b) La probabilitat que succeeixi A o B, però no tots dos alhora

Deixa una comentari