ACTIVITAT 409

Troba el punt de tall de les funcions lineals f(x) = 2x – 3 i g(x) = x/2 + 3

Comments are closed.