ACTIVITAT 611

Busca el valor de a perquè la recta r: 4x – 3y + a = 0 sigui tangent a la paràbola 3y = 3x2 + 10x + 4

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 611 › ›

ACTIVITAT 534

En acabar la classe de matemàtiques ha quedat dibuixada a la pissarra la paràbola y = x2 i 100 rectes paral·leles a la recta y = x, de manera que cadascuna d’elles talla la paràbola en dos punts.

Quant val la suma dels valors de les abscisses x de tots aquests punts?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 534 › ›

ACTIVITAT 518

Quatre línies rectes diferents passen per l’origen de coordenades. Les rectes intersequen la paràbola y = x2 − 2 en vuit punts.

Quin és el producte de les vuit coordenades x d’aquests punts?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 518 › ›

ACTIVITAT 487

La paràbola de la figura té l’equació y = ax2 + bx + c.

Quina de les equacions següents podria ser l’equació de la recta de la figura?

A) y = ax + b B) y = bx + c C) y = cx + a D) y = ax + c E) y = cx + b

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 487 › ›

ACTIVITAT 478

La figura mostra un tros de la paràbola que té per equació y = ax² + bx + c.  Quin dels nombres següents és positiu?
A) b + c B) ab C) c D) bc E) ac

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 478 › ›

ACTIVITAT 401

Representa la paràbola   X2 – 8X – 8 – 8Y = 0, trobant els elements d’interès de la figura

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 401 › ›

ACTIVITAT 399

Representa la paràbola (Y – 3)2 = – 4(X + 2), trobant els elements d’interès de la figura i la seva expressió general

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 399 › ›

ACTIVITAT 226

Geometria – Propietats de la Paràbola

Una de les seves propietats la fan molt interessant per a algunes conegudes aplicacions, com són les antenes parabòliques, els rajos electromagnètics que arriben a les antenes, surten desviats amb el mateix angle d’incidència quan arriben a la paràbola, i aquestos rajos van a parar al focus on es concentren, amplificant així el senyal electromagnètic. Els fars dels cotxes s’aprofiten de la mateixa situació, però a l’inrevés; la bombeta s’instal·la al focus d’un reflector en forma de paràbola, de manera que els rajos de llum surten paral·lels entre si i cap endavant. › › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 226 › ›