ACTIVITAT 582

Tots els valors que pren la funció f : R -> R són més grans o iguals que 0, i la funció f satisfà les condicions de la imatge,

Troba f(1/2).

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 582 › ›

ACTIVITAT 564

Sigui f una funció f : R -> R que compleix les condicions
– f (x + y ) = f(x) + f(y)
– f(2000) = –2000
Determina el valor de f(1).

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 564 › ›

ACTIVITAT 503

f(x) és una funció de nombres reals que compleix f(x + y) = f(x) · f(y) i f(1) = 2. Quin és el valor de l’expressió següent ->

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 503 › ›

ACTIVITAT 495

La funció f compleix f(x + y) = f(x) · f(y) per a tots els enters x i y.

Si f(1) = 1/2 , quin és el valor de f(0) + f(1) + f(2) + f(3)?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 495 › ›

ACTIVITAT 494

Una funció definida en el conjunt de nombres reals positius compleix les dues condicions següents:

  • y·f(x·y) = f(x) per a tot x, y enters i positius.
  • f(32) = 63

Quant val f(24) ?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 494 › ›