ACTIVITAT 495

La funció f compleix f(x + y) = f(x) · f(y) per a tots els enters x i y.

Si f(1) = 1/2 , quin és el valor de f(0) + f(1) + f(2) + f(3)?

Comments are closed.