ACTIVITAT 629

Aquí tenim un programa fet amb el mòdul Turtle de Python. Aquest programa és un “solitari”, poc usual però prou entretingut.

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 629 › ›

ACTIVITAT 628

Aquí tenim un programa fet amb el mòdul Turtle de Python. Aquest programa és un joc força conegut, el TETRIS”

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 628 › ›

ACTIVITAT 627

Aquí tenim un programa fet amb el mòdul Turtle de Python. Aquest programa és el joc BUSCAMINES”

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 627 › ›

ACTIVITAT 626

Aquí tenim un programa fet amb el mòdul Turtle de Python. Aquest programa és el joc SPACE INVADERS”

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 626 › ›

ACTIVITAT 625

Aquí tenim un programa fet amb el mòdul Turtle de Python. Aquest programa és el joc del penjat”

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 625 › ›

ACTIVITAT 624

En un número de dues xifres, aquestes són consecutives, sent la de les desenes més gran que la de les unitats. Resulta que aquest número és igual a la suma d’aquestes dues xifres multiplicades per 6. Quin número és?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 624 › ›

ACTIVITAT 623

Aquí tenim un programa fet amb el mòdul Turtle de Python. Aquest programa és un jocs pensat per a practicar la mecanografia”

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 623 › ›

ACTIVITAT 622

Aquí tenim un programa fet amb el mòdul Turtle de Python integrat a Tkinter. Aquest programa dibuixa la corba de Sierpinsky amb diferents profunditats. El triangle de Sierpinsky és un fractal que es comenta àmpliament a la Vikipèdia

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 622 › ›

ACTIVITAT 621

Aquí tenim un programa fet amb el mòdul Turtle de Python. Aquest programa desenvolupa el conegut joc del PONG però amb dues pales simulant una mena de partit de PING PONG

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 621 › ›

ACTIVITAT 620

Aquí tenim un programa fet amb el mòdul Turtle de Python. Aquest programa desenvolupa el conegut joc de l’SNAKE

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 620 › ›

ACTIVITAT 619

Un got de forma cònica es posa sota d’una aixeta de la qual en surt aigua amb una velocitat constant. Si ja s’ha omplert fins a la quarta part de la seva altura en un minut, quants minuts passaran des d’aquest moment fins que s’acabi d’omplir?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 619 › ›

ACTIVITAT 618

Aquí tenim un programa fet amb el mòdul Turtle de Python. Aquest programa desenvolupa el conegut joc del MEMORY

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 618 › ›

ACTIVITAT 617

La corba de Hilbert es un fractal que es pot dibuixar tal com s’explica a la Vikipèdia.

Aquesta aplicació en Python dibuixa la corba en 8 diferents nivells d’iteració a la nostra elecció per a obtenir una imatge com la que veiem a la dreta.

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 617 › ›

ACTIVITAT 616

El Triangle de Sierpinski es un fractal que es pot dibuixar amb el “Joc del Caos” tal com s’explica a la Vikipèdia

Aquesta aplicació en Python dibuixa 100.000 punts dins d’un triangle equilàter per a obtenir la imatge que veiem a la dreta.

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 616 › ›

ACTIVITAT 615

La Catifa de Sierpinski es un fractal descrit a prinicpis del s XX pel matemàtic polonès W. Sierpinski.
Aqui incorporem una apliacació feta amb Python amb el mòdul Turtle que dibuixa aquesta figura.Entrada a la Vikipèdia

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 615 › ›

ACTIVITAT 614

Els catets dels triangles mesuren 1 cm, quan valen les àrees acolorides?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 614 › ›

ACTIVITAT 613

Donades les rectes r: 3x + my – 7 = 0, s: 4x + y – 14 = 0, t: 7x + 2y – 28 = 0 determina m perquè les tres siguin rajos d’un mateix feix de rectes.

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 613 › ›

ACTIVITAT 612

Donada l’equació de la circumferència x2 + y2 – 6x – 2y – 4 = 0, busca les equacions tangents, paral·leles a la recta r: 4x – 3y + 2 = 0?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 612 › ›

ACTIVITAT 611

Busca el valor de a perquè la recta r: 4x – 3y + a = 0 sigui tangent a la paràbola 3y = 3x2 + 10x + 4

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 611 › ›

ACTIVITAT 610

Busca l’equació de la circumferència que té el centre a A(3,2) i és tangent a la recta r1 : 3x + 4y + 2 = 0

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 610 › ›