ACTIVITAT 507

La mitjana de les puntuacions d’un examen de matemàtiques és 6. L’han aprovat exactament el 60% dels estudiants, amb una mitjana de 8.

Quina ha estat la puntuació mitjana dels que no l’han aprovat?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 507 › ›

ACTIVITAT 506

Tenim dos daus. Cadascun té dues cares vermelles, dues de blaves i dues de grogues.

 

Si tirem els dos daus a l’hora, quina és la probabilitat que surtin dues cares del mateix color?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 506 › ›

ACTIVITAT 505

La figura mostra un tros de la gràfica de la funció f(x) = ax3 + bx2 + cx + d
Quin és el valor de b?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 505 › ›

ACTIVITAT 504

Al punt (7, 2) se li aplica una rotació de centre l’origen de coordenades i amplitud 45º en el sentit antihorari.

 

Després de la rotació, quines són les seves coordenades?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 504 › ›

ACTIVITAT 503

f(x) és una funció de nombres reals que compleix f(x + y) = f(x) · f(y) i f(1) = 2. Quin és el valor de l’expressió següent ->

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 503 › ›

ACTIVITAT 502

Un conill i un eriçó van participar en una cursa per una pista circular de 550 m de llargada, on coincideixen la sortida i l’arribada. La velocitat del conill era de 10 m/s i la de l’eriçó d’1 m/s. Van començar simultàniament. Però l’eriçó, amb ganes d’enganyar, va començar en la direcció contrària a la que corria el conill. Quan es van trobar, l’eriçó va girar cua immediatament i va córrer darrere del conill. Quant de temps després del conill va arribar l’eriçó a la meta?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 502 › ›

ACTIVITAT 501

En el triangle PQR, el punt S divideix el costat PQ, de tal manera que PS/SQ = 2. El punt T és un punt del costat PR que fa que l’àrea del triangle PST sigui la meitat de l’àrea del triangle PQR. Quin és el valor de PT/TR ?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 501 › ›

ACTIVTAT 500

Un meló pesa 7/5 kg més que les 5/7 parts del meló. Quant pesa el meló?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVTAT 500 › ›

ACTIVITAT 499

El quadrat petit de la figura té àrea 16 i el triangle gris té àrea 1.
Quant val l’àrea del quadrat gran?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 499 › ›

ACTIVITAT 498

Dos triangles isòsceles rectangles iguals tenen dos quadrats inscrits tal com es mostra en la figura. El quadrat P té àrea 45 unitats quadrades.

Trobeu l’àrea del quadrat R.

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 498 › ›

ACTIVITAT 497

La figura mostra un semicercle amb centre en el punt O. En coneixem dos angles, de 32º i 67º.
Quina mida té l’angle α?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 497 › ›

ACTIVITAT 496

El trapezi isòsceles de la figura té els costats paral·lels de longitud 3 i 7.

Quin percentatge de l’àrea del trapezi és verda?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 496 › ›

ACTIVITAT 495

La funció f compleix f(x + y) = f(x) · f(y) per a tots els enters x i y.

Si f(1) = 1/2 , quin és el valor de f(0) + f(1) + f(2) + f(3)?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 495 › ›

ACTIVITAT 494

Una funció definida en el conjunt de nombres reals positius compleix les dues condicions següents:

  • y·f(x·y) = f(x) per a tot x, y enters i positius.
  • f(32) = 63

Quant val f(24) ?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 494 › ›

ACTIVITAT 493

Toba el valor de X

(33)X = 99

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 493 › ›

ACTIVITAT 492

En l’estació espacial, un astronauta fa l’experiment següent: uneix dues esferes de mercuri en una sola esfera. Si cadascuna de les esferes menudes té una superfície de 2 mm2.
Quina és la superfície de la nova esfera?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 492 › ›

ACTIVITAT 491

Dos rectangles estan situats, com indica la figura, amb angles de 40º i 30º respecte a una recta.

Quina és la mesura de l’angle θ?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 491 › ›

ACTIVITAT 490

Dos cubs de volums V i W s’intersequen. La part del cub de volum V que no és comuna als dos cubs és el 90 % del seu volum. La part del cub de volum W que no és comuna als dos cubs és el 85 % del seu volum.

Quina és la relació entre V i W?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 490 › ›

ACTIVITAT 489

Les cares d’un maó ortoèdric tenen les àrees a, b i c com es mostra a la figura.
Quin és el volum del maó?
   

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 489 › ›

ACTIVITAT 488

Una mosca vola des de Borriana a Londres (passant per París) i això suposa una distància aproximada de 2500 km. La mosca comença amb una velocitat inicial v0 = 1 m/s però és una mosca màgica i dobla la seva velocitat cada metre recorregut.
Doneu una estimació del temps aproximat que tardarà la mosca a acabar el viatge.

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 488 › ›