ACTIVITAT 501

En el triangle PQR, el punt S divideix el costat PQ, de tal manera que PS/SQ = 2. El punt T és un punt del costat PR que fa que l’àrea del triangle PST sigui la meitat de l’àrea del triangle PQR. Quin és el valor de PT/TR ?

Comments are closed.