ACTIVITAT 285

Resol l’equació trigonomètrica següent:
sin(2A+60) + sin(A+30) = 0

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 285 › ›

ACTIVITAT 284

Resol l’equació trigonomètrica següent:
sin 2A = sin A

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 284 › ›

ACTIVITAT 283

 Resol l’equació trigonomètrica següent:
cos 2A = cos A

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 283 › ›