ACTIVITAT 464

Resol l’equació biquadrada de la imatge

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 464 › ›

ACTIVITAT 463

Resol l’equació biquadrada de la imatge

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 463 › ›

ACTIVITAT 462

Resol l’equació biquadrada de la imatge

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 462 › ›

ACTIVITAT 442

Resol l’equació amb denominadors

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 442 › ›

ACTIVITAT 441

En quin punt de la paràbola y = 4 – x2 la tangent forma amb els eixos de coordenades un triangle d’area mínima?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 441 › ›

ACTIVITAT 434

Busca el valor de k perquè els vectors u = (1 , 2) i v = ( k , 1) formin un angle de 30°

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 434 › ›

ACTIVITAT 417

Molem 50 kg de cafè de 8,80 €/kg i 50 kg d’un altre cafè de qualitat inferior de 6,40 €/kg. Quant costa el quilo de la mescla que hi obtenim?

 

[problema de mescles]

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 417 › ›

ACTIVITAT 416

Un barril conté 1 hl de vi de graduació alta, cotitzat a 3,60 €/l. Per rebaixar el grau alcohòlic, hi afegim 20 litres d’aigua que hem agafat d’una font. Quin és el preu de vi ara?

[problema de mescles]

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 416 › ›

ACTIVITAT 415

La llet d’una granja es ven a 0,80€/l. El granger que és un estafador, decideix aigualir-la i dir que es tracta de llet desnatada. Si ha afegit 100 l d’aigua a cost zero i ven aquesta mescla a 0,75€/l, guanyant en aquest invent 50€ més del que hauria guanyat venent la llet tal com estava. Quanta llet tenia inicialment? Per quants diners a venut aquesta barreja?

 

 

[problema de mescles]

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 415 › ›

ACTIVITAT 414

Un comerciant té dues classes de cafè, el primer a 40 €/kg i la segon a 60 €/kg. Quants quilograms cal posar de cada classe de cafè per a obtenir 60 Kg de mescla a 50 €/kg ?

[problema de mescles]

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 414 › ›

ACTIVITAT 412

Una bodega tenia 760 litres de vi de 8,25 €/l. Com que es venia poc va decidir barrejar-ho amb certa quantitat d’un altre vi de 7,2 €/l. Quina quantitat del segon vi ha de barrejar amb el primer perquè la barreja resulti a 7,5 €/l?

[problema de mescles]

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 412 › ›

ACTIVITAT 411

Resol l’equació

 

ACTIVITAT 410

Resol l’equació

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 410 › ›

ACTIVITAT 403

Tinc el doble de l’edat que tu tenies quan jo tenia l’edat que tu tens.

Quan tu tinguis l’edat que jo tinc la suma de les nostres edats serà 63.

Quines edats tenim?

[problema d’edats]

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 403 › ›

ACTIVITAT 401

Representa la paràbola   X2 – 8X – 8 – 8Y = 0, trobant els elements d’interès de la figura

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 401 › ›

ACTIVITAT 400

Troba l’asímptota de la funció que veus a la dreta

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 400 › ›

ACTIVITAT 399

Representa la paràbola (Y – 3)2 = – 4(X + 2), trobant els elements d’interès de la figura i la seva expressió general

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 399 › ›

ACTIVITAT 398

Troba el coeficient a, perque el polinomi P(X) = X5 – 17X3 – ax2 + 52x + 48, sigui divisible per (X + 2)

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 398 › ›

ACTIVITAT 393

Resol les dues equacions racionals que estan a la dreta de la pantalla

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 393 › ›

ACTIVITAT 392

Resol les dues equacions racionals que estan a la dreta de la pantalla

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 392 › ›