ACTIVITAT 624

En un número de dues xifres, aquestes són consecutives, sent la de les desenes més gran que la de les unitats. Resulta que aquest número és igual a la suma d’aquestes dues xifres multiplicades per 6. Quin número és?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 624 › ›

ACTIVITAT 577

Fins i tot quan un camell té set, el 84 % del seu pes és aigua. Després de beure, el seu pes augmenta fins a 800 kg i l’aigua constitueix el 85 % del seu pes.
Quant pesava, en kg, el camell abans de beure?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 577 › ›

ACTIVITAT 557

S’ha suprimit un número d’una llista de deu números naturals consecutius i s’ha observat que la suma dels nou restants és 2.006.
Quin s’ha eliminat?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 557 › ›

ACTIVITAT 556

L’àvia diu als seus néts: “Vull fer pastissos per a vosaltres i ja he preparat la pasta. Si en faig dos per a cadascú, em sobrarà pasta per a tres pastissos més, però no puc fer tres pastissos per a cadascú: em faltaria pasta per a dos pastissos”.
Quants néts té l’àvia?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 556 › ›

ACTIVITAT 530

L’Anna, en Bernat i en Carles corren una cursa. Surten junts i cadascú manté una velocitat constant. Quan l’Anna arriba al final, a en Bernat li falten 15 m per a acabar, i a en Carles, 35 m.

Quan en Bernat acaba, a en Carles li queden 22 m.

Quina és la longitud de la cursa?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 530 › ›

ACTIVITAT 525

En Marc va veure un tractor que arrossegava, a velocitat constant, un tub. Per tal de deduir quina era la longitud del tub, en Marc es va posar a caminar, també a velocitat constant, pel costat del tub. Primer va caminar en sentit contrari al del tractor i va haver de fer 20 passes per a anar d’una punta a l’altra. Després va caminar al costat del tub però en el mateix sentit que el tractor i va haver de fer 140 passes per a anar d’una punta a l’altra. Sabent que en Marc fa les passes d’1 m, quina és la longitud del tub?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 525 › ›

ACTIVITAT 221

Veiem el cim d’una torre sota un angle de 16,7º, avancem 10 m i aleshores el veiem sota un angle de 31º. Es demana la distància des del punt inicial a la base de la torre i la seva alçada 221

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 221 › ›