ACTIVITAT 566

Tenim un triangle rectangle, de manera que l’alçada relativa a la hipotenusa determina sobre aquesta dos segments de longituds 1,8 cm i 3,2 cm.
Troba:

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 566 › ›

ACTIVITAT 485

Tenim un triangle rectangle, com el de la figura on es coneix la hipotenusa a=100 m i l’àrea A=2400 m2. Troba:
a) La longitud de l’alçada corresponent a la hipotenusa.
b) la longitud de n
c) la longitud del catet b.

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 485 › ›

ACTIVITAT 362

[IBO] Donat el cercle x² + (y – 2)² = 1, trobeu els possibles pendents de la recta y=kx, tal que sigui tangent al cercle. 362

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 362 › ›

ACTIVITAT 216

Donat el triangle rectangle de la figura en el qual s’ha representat l’altura sobre la hipotenusa. Trobar els costats i l’altura, i demostrar que, aplicant el teorema de Pitàgores, els triangles que apareixen són tots tres rectangles. [Teorema del catet – Teorema de l’altura] 216

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 216 › ›