ACTIVITAT 485

Tenim un triangle rectangle, com el de la figura on es coneix la hipotenusa a=100 m i l’àrea A=2400 m2. Troba:
a) La longitud de l’alçada corresponent a la hipotenusa.
b) la longitud de n
c) la longitud del catet b.

Comments are closed.