ACTIVITAT 486

Quantes solucions te l’equació 22x = 4x+1?

Comments are closed.