ACTIVITAT 487

La paràbola de la figura té l’equació y = ax2 + bx + c.

Quina de les equacions següents podria ser l’equació de la recta de la figura?

A) y = ax + b B) y = bx + c C) y = cx + a D) y = ax + c E) y = cx + b

Comments are closed.