ACTIVITAT 434

Busca el valor de k perquè els vectors u = (1 , 2) i v = ( k , 1) formin un angle de 30°

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 434 › ›

ACTIVITAT 347

Resol l’equació amb radicals de la imatge 347

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 347 › ›

ACTIVITAT 346

Resol les equacions amb radicals de la imatge 346

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 346 › ›

ACTIVITAT 103

Resol el sistema amb radicals de la imatge  103

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 103 › ›

ACTIVITAT 102

Resol l’equació amb radicals de la imatge  102

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 102 › ›