ACTIVITAT 434

Busca el valor de k perquè els vectors u = (1 , 2) i v = ( k , 1) formin un angle de 30°

 

Comments are closed.