ACTIVITAT 347

Resol l’equació amb radicals de la imatge 347

Deixa una comentari