ACTIVITAT 553

Dos números naturals tenen una diferència de dues unitats i la suma dels seus quadrats és 580.
Quins números són?

Comments are closed.