ACTIVITAT 467

Aplicant factors de conversió canvia el valor de les velocitats

144 km/h → m/s

10 m/s → km/h

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 467 › ›

ACTIVITAT 466

Aplicant factors de conversió canvia les unitats de les densitats següents

12 kg/l → g/cm³

2,6 g/cm³ → kg/l

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 466 › ›

ACTIVITAT 465

Una casa de 200 m2 es troba en una parcela, la distància a esquerra i dreta entre la tanca i la casa ha de ser de 3m i la distància a dalt i abaix ha de ser de 10 m. Quina és l’àrea mínima de la parcela, i la seva amplada

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 465 › ›

ACTIVITAT 464

Resol l’equació biquadrada de la imatge

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 464 › ›

ACTIVITAT 463

Resol l’equació biquadrada de la imatge

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 463 › ›

ACTIVITAT 462

Resol l’equació biquadrada de la imatge

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 462 › ›

ACTIVITAT 461

Troba l’equació explicita del a recta que passa pels punts A(2,3) i B(3,5).

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 461 › ›

ACTIVITAT 460

Determina les mides d’una finestra d’arc de mig punt, sabent que el perímetre ha de ser de 10 m si es vol obtenir la superfície màxima.

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 460 › ›

ACTIVITAT 459

Es vol construir una porteria de futbol amb un llistó de 16 metres de longitud. Quines són les mides que fan l’àrea més gran.

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 459 › ›

ACTIVITAT 458

En una progressió geomètrica S6 = 1 456 y r = 3. Determina a1 i a4.

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 458 › ›

ACTIVITAT 457

En una progressió geomètrica el primer terme val 6 i la raó 2. Determina el lloc que ocupa el terme de valor 6144.

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 457 › ›

ACTIVITAT 456

En una progressió geomètrica a1=8 i a3=2. Troba a6 i l’expressió del terme general

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 456 › ›

ACTIVITAT 455

En una progressió geomètrica el sisè terme és 27 i el tercer és 1. Troba r

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 455 › ›

ACTIVITAT 454

Calcula el terme 24 de la progressió geomètrica  4, 12, 36, …

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 454 › ›

ACTIVITAT 453

Troba tots els divisors de 84

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 453 › ›

ACTIVITAT 452

Troba tots els divisor de 240

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 452 › ›

ACTIVITAT 451

Troba el m.c.d. (36, 72, 108) i de  (6, 8,21)

mcd

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 451 › ›

ACTIVITAT 450

Troba el m.c.d. (24, 18,12) i m.c.d. (24, 36,48)

mcd

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 450 › ›

ACTIVITAT 449

Calcula la suma dels 5 primers termes de la progressió aritmètica en la que a1 = 5 i d = –2.

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 449 › ›

ACTIVITAT 448

La suma dels set primers termes d’una progressió aritmètica és 119 i a1= 2.  Troba a7 i l’expressió del terme general an

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 448 › ›