ACTIVITAT 455

En una progressió geomètrica el sisè terme és 27 i el tercer és 1. Troba r

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 455 › ›

ACTIVITAT 454

Calcula el terme 24 de la progressió geomètrica  4, 12, 36, …

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 454 › ›

ACTIVITAT 453

Troba tots els divisors de 84

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 453 › ›

ACTIVITAT 452

Troba tots els divisor de 240

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 452 › ›

ACTIVITAT 451

Troba el m.c.d. (36, 72, 108) i de  (6, 8,21)

mcd

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 451 › ›

ACTIVITAT 450

Troba el m.c.d. (24, 18,12) i m.c.d. (24, 36,48)

mcd

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 450 › ›

ACTIVITAT 449

Calcula la suma dels 5 primers termes de la progressió aritmètica en la que a1 = 5 i d = –2.

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 449 › ›

ACTIVITAT 448

La suma dels set primers termes d’una progressió aritmètica és 119 i a1= 2.  Troba a7 i l’expressió del terme general an

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 448 › ›

ACTIVITAT 447

El primer terme d’una progressió aritmètica és 7 i la diferència és 3. Calcula la suma dels 9 primers termes de la progressió

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 447 › ›

ACTIVITAT 446

Una progressió aritmètica té les següents propietats: a1 val el doble que a3, i S5= 20. Quins són els 5 primers termes de la progressió? Quin és el terme general?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 446 › ›

ACTIVITAT 445

El lloguer d’uns patins costa 4 € la primera hora i 2 € cada hora addicional. Escriu una fórmula que ens permeti saber quant costarà llogar uns patins per a qualsevol nombre d’hores?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 445 › ›

ACTIVITAT 444

La successió 5, 8, 11, 14, 17, …, és una progressió aritmètica, quant val el terme b100? És possible que un terme valgui 1000? Quin és doncs el primer que el seu valor és més gran que 1000? Quin terme és aquest?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 444 › ›

ACTIVITAT 443

Quant val al diferència de la progressió aritmètica si a20= 60 i a1= 3?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 443 › ›

ACTIVITAT 442

Resol l’equació amb denominadors

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 442 › ›

ACTIVITAT 441

En quin punt de la paràbola y = 4 – x2 la tangent forma amb els eixos de coordenades un triangle d’area mínima?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 441 › ›

ACTIVITAT 440

En quin punt de la paràbola y = 4 – x2 la tangent forma amb els eixos de coordenades un triangle d’area mínima?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 440 › ›

ACTIVITAT 439

De entre tots els rectangles situats en el primer quadrant que tenen dos dels seus costats sobre els eixos de coordenades i un vèrtex sobre la recta y + x/2 = 1, troba el que té la superfíciemes gran.

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 439 › ›

ACTIVITAT 438

Una finestra té una superfície de 1 m2. Si el cost de l’amplada de la finestra és de 12,5 €/m i el cost de l’altura de la finestra és de 8 €/m. Troba les mides que aconsegueixen el preu més baix.

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 438 › ›

ACTIVITAT 437

Siguin els punts A(−6 , −4), B (1, −3), C (6 , 2) i D(x , y)

a) Calcula les coordenades del punt D sabent que el quadrilàter ABCD és un paral·lelogram.

b) Demostra que aquest paral·lelogram és un rombe.

c) Troba l’àrea i el perímetre.

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 437 › ›

ACTIVITAT 436

Troba un vector de mòdul 15 que sigui ortogonal al vector v = (48 , 14).

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 436 › ›