ACTIVITAT 459

Es vol construir una porteria de futbol amb un llistó de 16 metres de longitud. Quines són les mides que fan l’àrea més gran.

Comments are closed.