ACTIVITAT 435

El vector a té l’origen en el punt (3,−2) i l’extrem en el punt (4, 1). El vector s, equipol·lent a l’anterior, té origen en el punt  P (4, 4). Troba’n les coordenades Q de l’extrem.

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 435 › ›

ACTIVITAT 434

Busca el valor de k perquè els vectors u = (1 , 2) i v = ( k , 1) formin un angle de 30°

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 434 › ›

ACTIVITAT 433

Demostra que el triangle de vèrtexs els punts A(2 , 10), B (5 , 1) i C (8 , 2) és rectangle en B. Quant mesuren els altres dos angles del triangle?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 433 › ›

ACTIVITAT 432

Calcula les coordenades cartesianes dels punts M, S, els vectors de posició dels quals són m= 430º i s=√3330º

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 432 › ›

ACTIVITAT 431

Expressa en forma polar el vector posició de cadascun dels punts següents A (-√8, √8) i B (6,-8)

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 431 › ›

ACTIVITAT 430

El vector PQ = (3,−6) té l’extrem en el punt Q (2, 1).   Determina les coordenades de l’origen P i el mòdul d’aquest vector.

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 430 › ›

ACTIVITAT 429

El vector PQ =(−4, 8) té l’origen en el punt P (6, −1).

Determina les coordenades de l’extrem Q i el mòdul d’aquest vector.

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 429 › ›

ACTIVITAT 428

5 operaris han muntat una màquina en 12 dies treballant 8 hores diàries. Quants operaris es necessiten per muntar la mateixa màquina en 8 dies treballant 10 hores diàries

[Regla de 3 composta]

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 428 › ›

ACTIVITAT 427

Calcula a·a sabent que a·b = 18, b·b = 27 i l’angle entre els vectors a  i b és de 30°.

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 427 › ›

ACTIVITAT 426

Una persona recorre 420 km en 10 dies caminant 8 hores diàries. Quina distància recorreria en un any caminant 5 hores diàries?

 

[Regla de 3 composta]

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 426 › ›

ACTIVITAT 425

5 pintors pinten 14 metres de paret en 9 hores. Quantes hores trigaran 7 pintors en pintar una paret de 15 metres?

 

[Regla de 3 composta]

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 425 › ›

ACTIVITAT 424

Cinc aixetes omplen un dipòsit de 450 litres en 9 hores. Quan trigaran 12 aixetes en omplir un dipòsit de 600 litres?

[Regla de 3 composta]

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 424 › ›

ACTIVITAT 423

3 gats cacen 3 ratolins en 3 minuts. Quants gats faran falta per a caçar 10 raolins en 10 minuts

[Regla de tres composta]

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 423 › ›

ACTIVITAT 422

Problema proposat per Einstein. Condicions inicials:
– Tenim cinc cases, cadascuna d’un color.
– Cada casa té un amo de nacionalitat diferent.
– Els 5 amos beuen una beguda diferent, fumen marca diferent i tenen mascota diferent.
– Cap amo té la mateixa mascota, fuma el mateix o beu el mateix que un altre.
Dades:
1. El noruec viu a la primera casa, al costat de la casa blava.
2. El qui viu a la casa de centre pren llet.
3. L’anglès viu a la casa vermella.
4. La mascota del suec és un gos.
5. El danès beu te.
6. La casa verda és la immediata de l’esquerra de la casa blanca.
7. El de la casa verda beu cafè.
8. El que fuma PM cria ocells.
9. El de la casa groga fuma Dunhill.
10. El que fuma Blend viu al costat del què té gats.
11. El que té cavalls viu al costat de què fuma Dunhill.
12. El que fuma Blue beu cervesa.
13. L’alemany fuma Prince.
14. El que fuma Blend té un veí que beu aigua.
Qui té peixos per mascota?

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 422 › ›

ACTIVITAT 421

Fes la multiplicació (3x4 + 3x2 -2x + 1) · (2x2 -3x +4)

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 421 › ›

ACTIVITAT 420

Fes la divisió (6x6-9x5+18x4-13x3+20x2-11x+4) : (2x2-3x+4)

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 420 › ›

ACTIVITAT 419

Fes la divisió (8x6-16x5+20x4-19x3+17x2-9x+2) : (2x2-3x+2)

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 419 › ›

ACTIVITAT 418

Diofant va ser un matemàtic grec de l’escola d’Alexandria (s.IV d.C.). Va estudiar la resolució d’equacions i, especialment, va ser un innovador en la seva teoria d’equacions de primer i segon graus. Però sabem poc de la seva vida. Tot el que es coneix sobre ell ha estat pres de la dedicatòria que figura al seu sepulcre, inscripció composta en forma d’exercici matemàtic, que reproduïm a continuació:

 ¡Caminant! Aquí van ser sepultats les restes de Diofant. I els números poden mostrar, oh, miracle! com de llarga va ser la seva vida, la sisena part va constituir la seva bella infància. Hi havia transcorregut a més una dotzena part de la seva vida, quan de borrissol es va cobrir la seva barbeta. I després la setena part de la seva existència va transcórrer en un matrimoni estèril. Va passar un quinquenni més i li va fer feliç el naixement del seu preciós primogènit, qui va lliurar el seu cos, la seva bella existència, que va durar tan sols la meitat de la del seu pare a la terra. I amb profunda pena va descendir a la sepultura, havent sobreviscut quatre anys al seu estimat fill.

Es tracta d’esbrinar quants anys va viure Diofant, a quina edat es va casar, quan va tenir el seu primer fill i a quina edat el va perdre.

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 418 › ›

ACTIVITAT 417

Molem 50 kg de cafè de 8,80 €/kg i 50 kg d’un altre cafè de qualitat inferior de 6,40 €/kg. Quant costa el quilo de la mescla que hi obtenim?

 

[problema de mescles]

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 417 › ›

ACTIVITAT 416

Un barril conté 1 hl de vi de graduació alta, cotitzat a 3,60 €/l. Per rebaixar el grau alcohòlic, hi afegim 20 litres d’aigua que hem agafat d’una font. Quin és el preu de vi ara?

[problema de mescles]

› › Clica per a veure el vídeo d’ACTIVITAT 416 › ›