ACTIVITAT 437

Siguin els punts A(−6 , −4), B (1, −3), C (6 , 2) i D(x , y)

a) Calcula les coordenades del punt D sabent que el quadrilàter ABCD és un paral·lelogram.

b) Demostra que aquest paral·lelogram és un rombe.

c) Troba l’àrea i el perímetre.

Comments are closed.